فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

پرسشنامه دبیران و مدیران

پرسشنامه دبیران و مدیران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران 2005

پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران 2005 | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعالی سازمانیبراساس مدل EFQM

پرسشنامه تعالی سازمانیبراساس مدل EFQM | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری

پرسشنامه پرخاشگری (AQ) آرنولداچ ،باس و مارک پری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 10 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان

پرسشنامه انگیزش ریاضی دانش‌آموزان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی-PMQ

پرسشنامه انگیزش شرکت در فعالیت‌های ورزشی-PMQ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 5 | فرمت فایل: doc

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام

پرسشنامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ

پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا PSWQ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 2 | فرمت فایل: doc

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)

دانلود پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 7 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 3 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 2 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی