فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پاورپوینت مهارتهای تفکر و حل مساله

پاورپوینت مهارتهای تفکر و حل مساله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 75 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور

پاورپوینت معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت معرفی مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

پاورپوینت معرفی مدل ”تحول در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تم پاورپوینت حرفه ای مدیریت

تم پاورپوینت حرفه ای مدیریت |

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه مفهوم و تئوری

پاورپوینت مزیت رقابتی در سطح بنگاه مفهوم و تئوری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 74 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین

پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت مهندسی

پاورپوینت مدیریت مهندسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 271 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت طرح های توسعه

پاورپوینت مدیریت طرح های توسعه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت

پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 67 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ریسک

پاورپوینت مدیریت ریسک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 86 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی

مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی