فایل های دسته بندی مهندسی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت مدلسازی سیستم تنفسی

پاورپوینت مدلسازی سیستم تنفسی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فتوسنتز

پاورپوینت فتوسنتز | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 30 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل شیمیایی و کنترل آن

عوامل شیمیایی و کنترل آن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 61 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عوامل زیان آور کشاورزی ، اثرات ،راههای کنترل و پیشگیری

پاورپوینت عوامل زیان آور کشاورزی ، اثرات ،راههای کنترل و پیشگیری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علم نانو در شیمی

علم نانو در شیمی | قابلیت ویرایش: نامشخص | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشکی

پاورپوینت اخلاق در آموزش دندانپزشکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 42 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

پاورپوینت تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 11 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی سیستم عصبی – عضلانی تولید گفتار

پاورپوینت مدلسازی سیستم عصبی – عضلانی تولید گفتار | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدلسازی درد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

پاورپوینت مدلسازی درد با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اینترا آئورتیک بالون پمپ

پاورپوینت اینترا آئورتیک بالون پمپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 48 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی

پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اهمیت بیماریهای آمیزشی

پاورپوینت اهمیت بیماریهای آمیزشی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی