لیست فایل ها - صفحه 1

پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله

پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تسلیم و تسلم، قبض

تحقیق تسلیم و تسلم، قبض | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 44 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق

پاورپوینت کارگاه آموزشی مدیریت خلاق | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 92 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 29,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استرس

پاورپوینت مدیریت استرس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 32 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 152 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 34,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ

پاورپوینت ضوابط طراحی پله و آسانسور و رمپ | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 46 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری آشپزخانه

پاورپوینت ضوابط طراحی معماری آشپزخانه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 37 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 22,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

تحقیق تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 43 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 31 | فرمت فایل: doc

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف لغوی پلیس

تحقیق تعاریف لغوی پلیس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: doc

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی